A társaság tevékenységének ismertetése

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. Kisvárda város közigazgatási területén végzi szolgáltatási tevékenységét.

 

Főtevékenység: gőz- melegvízellátás, TEÁOR: 4030.

 

Ellátott lakások száma:                                                       1238 db

Közületek, intézmények:                                                     800 lakásegyenérték

Távfűtött lakások összes fűtött légtérfogata:                     176.943 lm3

Távfűtött közület légtérfogata:                                           105.650 lm3

Összes távfűtött légtérfogat:                                              282.593 lm3

Távvezeték hossza gerinc, elosztó, bekötővezetékkel:          7.300 m

Hőlépcső:                                                                              115/70 ˚C

 

Központi telephely:

 

Energiaellátás:

-         Földgáz: A telephelyen elkülönítve található a földgáz fogadóállomás, mely korrektorral szerelt NA 200 méretű mérőt tartalmaz. A fogadótól jut el a földgáz a kazánházba a kazánokhoz, illetve a gázmotorhoz.

-         Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás.

 

Kazánház ismertetése:

 

Jelenleg meglévő kazánok:

-         1 db AKH – 10000 típusú melegvíz kazán (10 MW), AMR – 7-G folyamatos szabályozású gázégővel.

-      1 db LHD - 700 típusú melegvíz kazán (5,5 MW), AMR – 5 folyamatos szabályozású gázégővel.

-         1 db Buderus SK745 típusú melegvíz kazán (1,75 MW),

-         Hidegtartalék: 1 db LHD – 1200 típusú melegvíz kazán (10 MW).

 

A kazánházban került beépítésre 1 db 1,5 MW teljesítményű JENBACHER gyártmányú gázmotor.

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. szerződés alapján üzemelteti a gázmotort. A motor által termelt kogenerációs energiát átveszi és tovább hasznosítja a távhő szolgáltatásban.

Nyári üzem során a gázmotort a rendszer hőigényének megfelelően járatjuk, annak érdekében, hogy a szükséges hatásfokot elérje a berendezés.

 

Elosztórendszer:

 

A kazánházban a kazánokban, illetve a gázmotor hőcserélőjén előállított melegvizet változó tömegáramú szivattyúk juttatják a hálózatba.

A távvezeték 16 db szolgáltatói hőközpontba, valamint 4 db kompakt hőközpontba juttatja el a primer hőmennyiséget. A hőközpontokban történik a hőcserélőkön keresztül a szekunder oldal fűtővizének és HMV igényének kiszolgálása.

A hőközpontokban hőmennyiségmérők felszerelése megtörtént. A lakások 92 %-ában az egyéni mérés lehetősége biztosított, TECHEM típusú költségosztók vannak felszerelve, melyeket évente olvasnak és cserélnek.

 

 

Az energia szektorban bekövetkezett változások:

 

A távhőszolgáltatás az energia szektorhoz tartozó tevékenység. A jövőnk szempontjából mindenképp a takarékos, jó hatásfokú rendszerek életképesek, melyek gazdaságosan üzemeltethetők, és a fogyasztók igényeit megfelelőkomforttal szolgálják ki.

 

Kisvárdai viszonylatban is meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek színvonalas, fogyasztóközpontú szolgáltatást tesznek lehetővé, és figyelembe veszik a szakmai, jogszabályi előírásokat.

 

A jövőben legfőbb célként a lehető leggazdaságosabban működő rendszer kiépítése a legfontosabb, annak érdekében, hogy a távhő szolgáltatás árszínvonalát az egyedi fűtéssel versenyképessé tudjuk tenni.

 

Ennek eléréshez először is a meglévő technológiát és berendezéseket kell felülvizsgálnunk, a szükséges átalakításokat, cseréket el kell végeznünk.

 

A fogyasztók megelégedésének növelése és a törvényi előírások, szakmai követelmények érvényesítése érdekében vezettük be az ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszert.

 

A primer energia beszerzésének piaca az utóbbi években gyökeresen átalakult. Az energia árak a világpiacon és hazánkban is jelentősen emelkedtek, a trend azt mutatja, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy csökkenjen valamely energiahordozó ára. Igyekszünk a piaci körülményeket figyelemmel kísérni, azért, hogy a legkedvezőbb beszerzési ajánlatot tudjuk kiválasztani az energiakereskedők kínálatából.

 

A megemelkedett árak egyre fokozottabban váltják ki az emberekben az energiatudatos szemléletet. Az egyes lakások fizetendő villamos energia, fűtés és víz-csatornadíj számlái egyre nagyobb megterhelést jelentenek. Ezek miatt egyre többen kezdenek odafigyelni arra, hogy milyen fogyasztói szokásaik alakultak ki, tudnak-e változtatni a megszokott életvitelükön, valamilyen műszaki, vagy egyéb beavatkozással, takarékosabb gépekkel, eszközökkel az energiafogyasztásukat csökkenteni tudják.

 

 

2014. január