T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2019.09.17-én elvégezzük a Társasházak központi légtelenítését. Kérjük, hogy a radiátorszelepeket helyezzék nyitott állapotba!

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy várhatóan 2019. augusztus hónapban megküldésre kerülnek a 2018-2019. év fűtési időszakára vonatkozó elszámoló számlák.
Azon felhasználók részére, akiknek összességében magas tartozást mutat majd az elszámoló számlája, Társaságunk lehetőséget biztosít, késedelmi kamat mentes részletfizetés kérésére, személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Szerdáig:730 – 1530 Csütörtök: 730 – 1930 Péntek:1000 – 1200), illetve írásban (4600 Kisvárda, Piac utca 5.).

Hivatkozva a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 20.3 pontjára, ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján, a tárgyhavi számla értékén felül túlfizetés mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő kérésének hiányában (későbbi számlába kerüljön beszámításba), a távhőszolgáltató:
- a 3 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el, - 3 000 forintot meghaladó összeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon (postai utalvány, átutalás) a számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek visszafizetni.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy házi pénztárból történő készpénzes kifizetés nem lehetséges.
Kérjük az érintett Felhasználókat, hogy amennyiben a tárgyhavi számla értéken felüli túlfizetés összegét a későbbi számla értékbe szeretné beszámíttatni, az alábbi nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni és Társaságunk részére azt kézhezvételtől számított 15 napon belül, legkésőbb 2019. augusztus 01-ig visszajuttatni.

Nyilatkozat

Kisvárda, 2019. július 02.

Tisztelettel:

Bravics Endre
ügyvezetőTájékoztató!

Ezúton tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy 2019. május 15. nappal véget ért a fűtési szezon.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a fűtési időszak végével a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig szükséges balra fordítani, teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni azt a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak.

Bravics Endre
Kisvárdai Közmű Kft.Okos melegvíz-mérő
Hogyan készül a távhő?

A videóból kiderül, mitől lesz meleg a radiátor.
https://hogyankeszul.blog/2018/12/07/hogyan-keszul-tavfutes-biomassza/
Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Fogyasztónk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.

A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre. A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.

Tisztelettel: KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft.


Gyakran ismételt kérdések
Tisztelt Közműegyeztető Partnerünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 324/2013. (VIII. 29.), az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló Korm. rendelet alapján a Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. közműegyeztetést az e-közmű internetes felületen keresztül végez.TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kisvárda Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Képvislő-Testület 95/2012. (V.30.) ÖKT határozatában döntött a VÁRDA-TÁVHŐ Kft. végelszámolási eljárásának megindításáról 2012.június 01. határidővel.

A Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő – Testületének 91/2012. (V.30.) ÖKT határozatában döntött arról, hogy 2012.július 01. napjától a távhő- és energia-szolgáltatás feladatokat a kizárólagos tulajdonát képező KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.- nek adja át.


A KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft. adatai:KISVÁRDAI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Kft
4600 Kisvárda, Piac u. 5.
Számlaszám: K&H Bank: 10404436-50526585-57881012
Cégjegyzékszám: 15-09-077836
Adószám:23413393-2-15
E-mail cím: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu
Tel.: (45) 410-070, Fax: (45) 410-789