INDUL A FŰTÉSI SZEZON


Hivatkozva a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet (A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról) 3. mellékletének 2.1.7. pontjára, a fűtési időszak 2020. szeptember 15-én elkezdődött. Ettől az időponttól a lakóközösségek közös képviselőin keresztül, írásban igényelhetik a fűtési szolgáltatás beindítását.

A megrendelőt beküldhetik e-mailen a kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu címre.

A fűtési rendszer beindulása után minden esetben ellenőrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát. Rendellenes működés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a lakóközösség közös képviselőinek.
Fűtés indításakor, vagy folyamatos üzemeltetés esetén, amennyiben a radiátor zajosan működik, vagy vízcsobogás hallható, az azt jelenti, hogy levegő van a rendszerben. Ennek közvetkeztében az üzemeltetés sem lesz megfelelő, mivel a radiátorok nem tudnak teljesen átmelegedni. Kiküszöbölése légtelenítő berendezés használatával oldható meg.

A hatékonyság érdekében javasuljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévő fűtőtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.

Amennyiben a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelően, akkor valószínűsíthető, hogy elöregedett, vízköves a felhasználó tulajdonában található fűtőtest. Ebben az esetben a megfelelő és üzembiztos működés érdekében a karbantartásról, esetleges cseréről a felhasználóknak kell gondoskodniuk.

Abban az esetben, ha a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál a radiátort egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha a fűtőtest nem teljes felületén meleg, az semmilyen meghibásodást nem jelent. A megfelelően működő termosztatikus radiátor-szelep csak annyi meleg vizet enged át, amennyi a beállított szelepálláshoz szükséges.

Azok a felhasználók, akik nem éves szinten kiegyenlített számlázással fizetenek, számláik október hónaptól már fűtési részfizetéseket is tartalmazni fognak. A korábbi évek gyakorlátának megfelelően egyúttal október hónapban aktualizáljuk a fűtési hődíj részszámlázások mértékét is. Eltérő visszajelzés hiányában minden felhasználónk számára a korábbi elszámolt időszak tényfelhsználásához igazított mértékű részszámlákat készítünk.


Tisztelettel: Kisvárdai Közmű Kft.

Tájékoztatás


A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználóit, hogy a 4600 Kisvárda, Piac utca 5. szám alatti fűtőmű felhasználási helyünkön, a Tigáz Zrt. 2020.08.24-én 08:00 órától 2020.08.25-én 08:00 óráig karbantartási munkálatokat végez, ezért a gázszolgáltatás szünetel.
A fenti időtartam alatt a használati melegvíz szolgáltatás, a teljes szolgáltatási területünkön szünetel
A szolgáltatás szüneteltetéséből adódó esetleges kellemetlenséggel kapcsolatosan, szíves megértésüket és türelmüket kérjük!Kisvárda, 2020. augusztus 05.

Kisvárdai Közmű Kft.
T Á J É K O Z T A T Ó
Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk ügyfélszolgálatán (4600 Kisvárda, Piac utca 5.), a készpénz, valamint a bankkártyás befizetési lehetőség, 2020. március 01. napjától megszűnik.

A távhőszolgáltatási díjról szóló tárgyhavi fűtés számlákat, a részletfizetéseket, illetve hátralékot az alábbi fizetési módokon egyenlíthetik ki:

  1. Készpénz-átutalási megbízás („sárga” csekk)

  2. Banki átutalás:
    Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláin feltüntetett számlák sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál.

  3. Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (K§H Bank) történő készpénzes befizetés:
    A Kisvárdai Közmű Kft. közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámát.

  4. Csoportos beszedési megbízás:
    Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni.

Kisvárda, 2019. december 31.

Kisvárdai Közmű Kft.
T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy várhatóan 2019. augusztus hónapban megküldésre kerülnek a 2018-2019. év fűtési időszakára vonatkozó elszámoló számlák.
Azon felhasználók részére, akiknek összességében magas tartozást mutat majd az elszámoló számlája, Társaságunk lehetőséget biztosít, késedelmi kamat mentes részletfizetés kérésére, személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Szerdáig:730 – 1530 Csütörtök: 730 – 1930 Péntek:1000 – 1200), illetve írásban (4600 Kisvárda, Piac utca 5.).

Hivatkozva a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 20.3 pontjára, ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján, a tárgyhavi számla értékén felül túlfizetés mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő kérésének hiányában (későbbi számlába kerüljön beszámításba), a távhőszolgáltató:
- a 3 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el, - 3 000 forintot meghaladó összeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon (postai utalvány, átutalás) a számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek visszafizetni.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy házi pénztárból történő készpénzes kifizetés nem lehetséges.
Kérjük az érintett Felhasználókat, hogy amennyiben a tárgyhavi számla értéken felüli túlfizetés összegét a későbbi számla értékbe szeretné beszámíttatni, az alábbi nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni és Társaságunk részére azt kézhezvételtől számított 15 napon belül, legkésőbb 2019. augusztus 01-ig visszajuttatni.

Nyilatkozat

Kisvárda, 2019. július 02.

Tisztelettel:

Bravics Endre
ügyvezetőTájékoztató!

Ezúton tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy 2019. május 15. nappal véget ért a fűtési szezon.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a fűtési időszak végével a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig szükséges balra fordítani, teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni azt a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak.

Bravics Endre
Kisvárdai Közmű Kft.


Okos melegvíz-mérő
Hogyan készül a távhő?

A videóból kiderül, mitől lesz meleg a radiátor.
https://hogyankeszul.blog/2018/12/07/hogyan-keszul-tavfutes-biomassza/
Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Fogyasztónk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.

A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre. A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.

Tisztelettel: KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft.


Gyakran ismételt kérdések
Tisztelt Közműegyeztető Partnerünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 324/2013. (VIII. 29.), az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló Korm. rendelet alapján a Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. közműegyeztetést az e-közmű internetes felületen keresztül végez.TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kisvárda Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Képvislő-Testület 95/2012. (V.30.) ÖKT határozatában döntött a VÁRDA-TÁVHŐ Kft. végelszámolási eljárásának megindításáról 2012.június 01. határidővel.

A Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő – Testületének 91/2012. (V.30.) ÖKT határozatában döntött arról, hogy 2012.július 01. napjától a távhő- és energia-szolgáltatás feladatokat a kizárólagos tulajdonát képező KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.- nek adja át.


A KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft. adatai:KISVÁRDAI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Kft
4600 Kisvárda, Piac u. 5.
Számlaszám: K&H Bank: 10404436-50526585-57881012
Cégjegyzékszám: 15-09-077836
Adószám:23413393-2-15
E-mail cím: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu
Tel.: (45) 410-070, Fax: (45) 410-789