Hátralékrendezés módjai

Az elmaradt befizetéseket a fizetési felszólításokon szerepeltetjük, melyet közvetlen utalással (számlaszámunk: 10404436-50526585-57881012), illetve postai úton vagy ügyfélportálunkon bankkártyával lehet kiegyenlíteni.

Felgyűlt hátralék esetén részletfizetési lehetőséget tudunk ügyfeleinknek ajánlani az adósság rendezéséhez:

A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a díjfizető aláírásával. Ez megküldhető postán, illetve kérhető az ügyfélszolgálatunkon.

A részletfizetés maximum 6 hónapra adható, a tárgyhavi számla mellett fizetendő. A hátralékra kamatot számítunk fel. A kamat a mindenkor esedékes jegybanki alapkamattal egyező mértékű, amelyet a részletfizetési megállapodás napjáig számítunk fel. A részletfizetésben a tőke és az esedékes kamatával együtt vonható be.

A részletfizetési megállapodásba rögzített határidőben történő befizetés elmulasztása esetén kénytelenek leszünk fizetési meghagyási eljárást kezdeményezni.

A díjfizető a távhőszolgáltatás díját havonta, a szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt határidőben köteles megfizetni a szolgáltatónak.

Eljárás késedelmes teljesítés esetén: 

Késedelmi kamat

A fizetési határidő utáni befizetés esetén a mindenkor érvényes jegybanki kamatot számítunk fel. 
 

Kikapcsolás-felfüggesztés

Háromhavi díjfizetés elmaradása esetén kezdeményezhető a hő-, illetve a használati melegvíz szolgáltatásának felfüggesztése. 

A felfüggesztés időtartama alatt a szolgáltatás visszaállításáig vagy a végleges megszüntetéséig a felhasználó (díjfizető) a távhőszolgáltatási alapdíjat köteles megfizetni.

Fizetési meghagyási eljárás kezdeményezése

A három hónapot meghaladó  tartozás esetén Társaságunk fizetési meghagyási eljárást kezdeményez.

A fizetési készség hiánya esetén a szolgáltatás felfüggesztése és a fizetési meghagyásos eljárás együttesen is alkalmazható.