6. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez21


A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámla esetében

 1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.


 2. A részszámla első oldala


 3. 22 A részszámla harmadik oldala:  oldalszám

  Vevő (Fizető) azonosító:
  Vevő (Fizető) neve:
  Vevő (Fizető) címe:
  Vevő (Fizető) adószáma:
  Szerződéses folyószámla:          Teljesítés időpontja:
  Számla sorszáma:                     Számla kelte:
  Fizetési mód:                           A szolgáltatás megnevezése:

  Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-szolgáltatás

  SZÁMLARÉSZLETEZŐ

  Elszámolt mennyiség:…….GJ

  Fűtési célú költségek

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Fűtési díj (egytarifás)
  Alapdíj
  Hődíj
  Fűtési célú költségek összesen

  Vízfelmelegítési célú költségek

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Vízfelmelegítési díj (egytarifás)
  Alapdíj
  Hődíj
  Vízfelmelegítési célú költségek összesen

  Víziközmű-szolgáltatási díjak

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj
  ................. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj
  Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj
  Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj
  Áthárított vízterhelési díj
  Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
  Kerekítés (Ft)
  Bruttó számlaérték összesen (Ft)*
  Egyéb tétel (Ft)
  ÁFA összesítő (Ft)
  Fizetendő összeg összesen (Ft)

  Hőközponti és épület felhasználási adatok

  Mérőállás
  Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási időszak Mérőazonosító Nyitó Záró Mennyiség és mértékegysége
  Hőközpontban mért fogyasztás
  Melegvíz mérőn mért fogyasztás

  A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.
  Tájékoztató adatok:
  *A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza


 4. Magyarázat

  4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

  4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

  4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

  4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

  4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

  4.5.1 Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

  4.5.2 Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

  4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

  4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

  4.6.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

  4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

  4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

  4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

  4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

  4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

8. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez25


A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számla esetében

 1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

 2. „Az elszámoló számla első oldala


 3. Az elszámoló számla harmadik oldala:          „oldalszám

  Vevő (Fizető) azonosító:
  Vevő (Fizető) neve:
  Vevő (Fizető) címe:
  Vevő (Fizető) adószáma:
                                                            Teljesítés időpontja:
  Szerződéses folyószámla:                     Számla kelte:
  Számla sorszáma:                                A szolgáltatás megnevezése:
  Fizetési mód:                                       Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-
                                                              szolgáltatás


  SZÁMLARÉSZLETEZŐ

  Elszámolt fogyasztás:…….GJ

  Fűtési célú költségek

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás)
  Fűtési díj részszámla (egytarifás)
  Alapdíj
  Részszámlákban elszámolt alapdíj
  Fizetendő alapdíj
  Hődíj
  Részszámlákban elszámolt hődíj
  Hődíj részszámla
  Fizetendő hődíj
  Fűtési célú fizetendő költségek összesen

  Vízfelmelegítési célú költségek

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Részszámlákban elszámolt vízfelmelegítési díj (egytarifás)
  Vízfelmelegítési díj (egytarifás)
  Alapdíj
  Részszámlákban elszámolt alapdíj
  Fizetendő alapdíj
  Hődíj
  Részszámlákban elszámolt hődíj
  Fizetendő hődíj
  Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen

  Víziközmű-szolgáltatási díjak

  Díjtétel alap
  Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-tényező Mennyisége és mértékegysége Nettó egységára és mértékegysége Nettó díj (Ft) ÁFA
  (%)
  Bruttó díj (Ft)
  Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj
  ............. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj
  Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj
  Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj
  Áthárított vízterhelési díj
  Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény ..........%
  Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak
  Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak
  Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
  Kerekítés (Ft)
  Bruttó számlaérték összesen (Ft)*
  Egyéb tétel (Ft)
  ÁFA összesítő (Ft)
  Fizetendő összeg összesen (Ft)

  Hőközponti és épület felhasználási adatok

  Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási időszak Mérőazonosító Mérőállás Mennyiség és mértékegysége
  Nyitó Záró
  Hőközpontban mért fogyasztás
  Melegvíz mérőn mért fogyasztás

  A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.
  Tájékoztató adatok:
  * A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
  Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
  Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):


 4. Magyarázat

  4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

  4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

  4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

  4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

  4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

  4.5.1 Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

  4.5.2 Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

  4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

  4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

  4.6.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

  4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

  4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

  4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

  4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

  4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.