Szervezeti adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok


 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégünk székhelye: 4600 Kisvárda, Piac út 5.

Telefon: +36 (45) 410-070
Fax: +36 (45) 410-789

Levelezési cím: 4600 Kisvárda, Piac út 5.
E-mail cím: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu

Honlap cím: www.kisvardaikozmu.hu

Ügyfélszolgálati Irodánk elérhetősége:
4600 Kisvárda, Piac út 5.

Bankszámlaszámunk:
K&H 10404436-50526585-57881012

Adóigazgatási szám: 23413393-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-077836


 


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Társaságunk tervszerű szolgáltatási tevékenységet folytat.

Az Ügyvezető igazgató koordinálásában kettő, egymással szervesen együttműködő terület tesz eleget a szolgáltatási feladatok ellátásának.

A Műszaki vezető irányítja a társaság műszaki fejlesztési, tervezési, műszaki ellenőrzési, informatikai, hőközpont- és távfűtési hálózat üzemeltetési feladataival, a hibaelhárítási munkákkal összefüggő teendőket, szervezi és felügyeli a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeket.

A Gazdasági vezető a pénzügyi, számviteli, bér- és munkaügyi tevékenységeket, az energiagazdálkodással, elszámolással, az éves üzleti terv és az éves beszámoló készítésével, a szolgáltatási díjak kialakításával, kalkulációjával, valamint számlázással és díjbeszedéssel kapcsolatos munkákat irányítja.


 


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető igazgató: Bravics Endre
Telefon: +36 (45) 410-070
Fax: +36 (45) 410-789
E-mail cím: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu

Gazdasági vezető: Juhászné Kovács Nikoletta
Telefon: +36 (45) 410-070
Fax: +36 (45) 410-789
E-mail cím: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu


 


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

HÉTFŐ 
7:30-14:00
 

CSÜTÖRTÖK 
7:30-19:30

 

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra nem releváns.


 


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra nem releváns.


 


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra nem releváns.


 


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra nem releváns.


 


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra nem releváns.


 


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Kisvárdai Közmű Kft. nem rendelkezik nyomtatott lappal, magazinnal.


 


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

1. Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal
4600 Kisvárda, Szent L u. 7-11.
levélcíme: 4600. Kisvárda, Postafiók: 83
telefon száma: +36 45/500-700
telefax száma: +36 45/405-128
www.kisvarda.hu
e-mail: hivatal@kisvarda.hu

2. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 88
Tel.: +36 (1) 459-7777
Fax: +36 (1) 459-7766
Központi e-mail: mekh@mekh.hu
www.mekh.hu

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Tel.: +36 (42) 500-694
Telefax: +36 (42) 504-398
e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu