T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk ügyfélszolgálatán (4600 Kisvárda, Piac utca 5.), a készpénz, valamint a bankkártyás befizetési lehetőség, 2020. március 01. napjától megszűnik.

A távhőszolgáltatási díjról szóló tárgyhavi fűtés számlákat, a részletfizetéseket, illetve hátralékot az alábbi fizetési módokon egyenlíthetik ki:

  1. Készpénz-átutalási megbízás („sárga” csekk)

  2. Banki átutalás:
    Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláin feltüntetett számlák sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál.

  3. Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (K§H Bank) történő készpénzes befizetés:
    A Kisvárdai Közmű Kft. közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámát.

  4. Csoportos beszedési megbízás:
    Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni.

Kisvárda, 2019. december 31.

Kisvárdai Közmű Kft.Számla kiegyenlítése

A számla rendezésének módja történhet postai úton, átutalással, vagy banki csoportos beszedési megbízással, melyet saját bankjánál kell megkötnie. Az ehhez szükséges adatok:

Azonosító: A23413393

Ügyfélazonosító: a számlán szereplő ügyfélkódot U_ _ _ _ formátumban szükséges megadni, pl. U2425