Számla kiegyenlítése

A számla rendezésének módja történhet postai úton, átutalással, vagy banki csoportos beszedési megbízással, melyet saját bankjánál kell megkötnie. Az ehhez szükséges adatok:

Azonosító: A23413393

Ügyfélazonosító: a számlaszám első 3 számjegye, utána a számlán szereplő fogyasztóazonosító 4 számjegyre kiegészítve, pl. 1170001